[TT8] Trở Lại Tuổi Mười Mấy Chap 68: Lí do từ chối tham gia cuộc thi