8.2/10 trong tổng số 163 phiếu bầu.
Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 179 Trang 1
Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 179 Trang 2
Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 179 Trang 3
Thanh Gươm Diệt Quỷ Chap 179 Trang 4