Tân Nương Của Âm Dương Giới Chap 42:

7.2/10 trong tổng số 29 phiếu bầu.