Array ( [ID] => 397810 [iProductID] => 13966 [Number] => 011 [sChapURL] => 11 [Name] => [ProductName] => Shinigami To Gin No Kishi [sProductURL] => shinigami-to-gin-no-kishi [Images] => Array ( [0] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/001.jpg [1] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/002.jpg [2] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/003.jpg [3] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/004.jpg [4] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/005.jpg [5] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/006.jpg [6] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/007.jpg [7] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/008.jpg [8] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/009.jpg [9] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/010.jpg [10] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/011.jpg [11] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/012.jpg [12] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/013.jpg [13] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/014.jpg [14] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/015.jpg [15] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/016.jpg [16] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/017.jpg [17] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/018.jpg [18] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/019.jpg [19] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/020.jpg [20] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/021.jpg ) [sPicasaImages] => Array ( [0] => http://3.bp.blogspot.com/-YYavzjKBR-w/XH6Op2iqAGI/AAAAAAAPHzI/zlqh5Q_9pOQvX2yq_9JhBzwgNmRFnz9LwCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-000a.jpg?imgmax=0 [1] => http://3.bp.blogspot.com/-2lT_Q3xWCAc/XH6OqmB9OcI/AAAAAAAPHzQ/wCnfELYw2qE3hLN5uZ733x3Gp0XQ4LzIQCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-2.png?imgmax=0 [2] => http://3.bp.blogspot.com/-1K2Gl0swU-c/XH6OrRl8N2I/AAAAAAAPHzY/Bvvka-Nu8R8KjtVfSOn1Dlxe-1wRT2VGgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-4.png?imgmax=0 [3] => http://3.bp.blogspot.com/-3jtuC0rnAy0/XH6OsZp_yfI/AAAAAAAPHzg/XTkqj6tIKO8aPKBEKSqsquCe7rC46N5MACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-5.png?imgmax=0 [4] => http://3.bp.blogspot.com/-zxln829qYis/XH6OsxJSO1I/AAAAAAAPHzo/NMMpPfdkAHYGFKZuav4aVgMurw9bTkihACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-6.png?imgmax=0 [5] => http://3.bp.blogspot.com/-nOYO0ZMTsT4/XH6OtiZfvzI/AAAAAAAPHzw/ZS3kRWQg98gNDJc-Iw_y5_M7SxWasuHBQCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-7.png?imgmax=0 [6] => http://3.bp.blogspot.com/-wnoLqubmS-I/XH6Oumz-KhI/AAAAAAAPHz4/3gQJS0_nK9E0LHHFmZwJe5mMYtr6X9BJACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-8.png?imgmax=0 [7] => http://3.bp.blogspot.com/-7tep59XnEEo/XH6OvaMqtNI/AAAAAAAPH0A/dfU0_xWYmfkxf4aWzIIg0I9K4RTtKIrdwCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-9.png?imgmax=0 [8] => http://3.bp.blogspot.com/-j9hqhaSFR8k/XH6OwDQbkxI/AAAAAAAPH0I/qXoK11T3cj44IXjORw7X_UsfDOTgkhs0wCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-10.png?imgmax=0 [9] => http://3.bp.blogspot.com/-v6_tLmwWGoY/XH6Ow_-0G1I/AAAAAAAPH0Q/XmJ_iAfr6V8Um_o7HpNNyuYkOXk6NFLCgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-11.png?imgmax=0 [10] => http://3.bp.blogspot.com/-7MM2c2JOGGk/XH6OxSe3z1I/AAAAAAAPH0Y/4srwYYPo0AkEHTEh-0lmnCM66iujOV6awCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-12.png?imgmax=0 [11] => http://3.bp.blogspot.com/-2qfMNW2r7Gg/XH6OyBX6TkI/AAAAAAAPH0g/apRNYNtKIJAp-Sw6KDeFvFk-XCCYzmyPACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-13.png?imgmax=0 [12] => http://3.bp.blogspot.com/-ZIqjEYP3RM4/XH6Oy93yncI/AAAAAAAPH0o/KATf-NQZZKw-yDhf5hWWLSLAnqwj4R4QgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-14.png?imgmax=0 [13] => http://3.bp.blogspot.com/-i1rmTK0xfwI/XH6Oz6ihzRI/AAAAAAAPH0w/tvw7Hs4Ihi05TWisiSinhDntMpbuck9jgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-15.png?imgmax=0 [14] => http://3.bp.blogspot.com/-xa2PCm94e3Y/XH6O0dtYLII/AAAAAAAPH04/ptOeteJdmPo5ABR0w6DXOzdyQnPkE1qQQCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-16.png?imgmax=0 [15] => http://3.bp.blogspot.com/-P8or1AxC80I/XH6O1N4awqI/AAAAAAAPH1A/98VKnjK0CHw3BAZgK7VeQ796JUx-cKp7ACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-17.png?imgmax=0 [16] => http://3.bp.blogspot.com/-L8pAzYzzKPM/XH6O1oJrNvI/AAAAAAAPH1I/zmbhgT27e6sgtWC3Mhiwly__k2AZDQROACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-18.png?imgmax=0 [17] => http://3.bp.blogspot.com/-CM3JVjpbBqM/XH6O2gRg2-I/AAAAAAAPH1Q/u8Op2RLtYKsNoHI-T-cuI2QMWCaSfO8fgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-19.png?imgmax=0 [18] => http://3.bp.blogspot.com/-kyp66aEhZMc/XH6O3YLGWqI/AAAAAAAPH1Y/QGWdl06ZhHE7LYP3WWoR2wVgRO-5gh0kACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-20.png?imgmax=0 [19] => http://3.bp.blogspot.com/-w8cXev5CuHA/XH6O4L_DGqI/AAAAAAAPH1g/s_diDYQ-7uYpLMdbEttR4SnAeNbe6G5nACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-21.png?imgmax=0 [20] => http://3.bp.blogspot.com/-YvIH1q33msI/XH6O44ZVUTI/AAAAAAAPH1o/H289BcA4iAoFlTmhn5CMArjz0BElcXuowCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-22.png?imgmax=0 ) [Suorce] => [iViewHits] => 158 [iStatus] => 1 [dDate] => 2019-03-05 23:38:30 [sUser] => Kawaisou [iUserID] => 341352 [sRawImages] => [sRawImages2] => [iIDhangDoi] => [sGetLink] => https://hamtruyen.com/doc-truyen/shinigami-to-gin-no-kishi-chapter-11.html [iLoiDownload] => 0 [sProductName] => [intNumber] => 11 [iTinhTrangDich] => [countImages] => 21 [Images3] => Array ( [0] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/001.jpg [1] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/002.jpg [2] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/003.jpg [3] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/004.jpg [4] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/005.jpg [5] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/006.jpg [6] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/007.jpg [7] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/008.jpg [8] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/009.jpg [9] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/010.jpg [10] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/011.jpg [11] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/012.jpg [12] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/013.jpg [13] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/014.jpg [14] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/015.jpg [15] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/016.jpg [16] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/017.jpg [17] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/018.jpg [18] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/019.jpg [19] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/020.jpg [20] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/Kawaisou/shinigami-to-gin-no-kishi/011/021.jpg ) [isVideo] => 1 [VideoID] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => [16] => [17] => [18] => [19] => [20] => ) )  ✅ Shinigami To Gin No Kishi Chap 11 Truyen Tranh

7.9/10 trong tổng số 23 phiếu bầu.
1
  • Nói không với TỆ NẠN xem truyện ko comment!!!
  • Hãy comment và Liked để nhóm dịch và uploader lao động hăng say!
  • LƯU Ý: BQT không xem hết tất cả comment. Vì vậy muốn góp ý, báo lỗi, kiện cáo, xin Per... vui lòng vào mục liên hệ.

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận

Đọc Truyện Tranh Shinigami To Gin No Kishi chap 11 online. Được cập nhật lần cuối vào 2019-03-05 23:38:30

Bạn đang xem Shinigami To Gin No Kishi Chap 11 là bản dịch tiếng việt của manga nổi tiếng Shinigami To Gin No Kishi dịch bởi: SA group. Đây là một truyện hấp dẫn thuộc thể loại: Shounen, Fantasy, Drama, Action

Trong quá trình đọc truyện tranh, nhất là khi xem truyện Shinigami To Gin No Kishi Chap 11, nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang, nói chung xem ko được. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bọn mình sẽ tìm cách fix ngay khi có thể. Nếu bạn thấy truyện hay, hãy bình luận để trao đổi với những người khác. Nếu bạn muốn đóng góp thông tin gì về truyện cũng có thể viết vào ô bình luận. Đó sẽ là các thông tin bổ ích để những người xem sau tham khảo.

x
x