Array ( [ID] => 354074 [iProductID] => 19477 [Number] => 011 [sChapURL] => 11 [Name] => [ProductName] => Seifuku No Vampireslod [sProductURL] => seifuku-no-vampireslod [Images] => Array ( [0] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/001.jpg [1] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/002.jpg [2] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/003.jpg [3] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/004.jpg [4] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/005.jpg [5] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/006.jpg [6] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/007.jpg [7] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/008.jpg [8] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/009.jpg [9] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/010.jpg [10] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/011.jpg [11] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/012.jpg [12] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/013.jpg [13] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/014.jpg [14] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/015.jpg [15] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/016.jpg [16] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/017.jpg [17] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/018.jpg [18] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/019.jpg [19] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/020.jpg ) [sPicasaImages] => Array ( [0] => https://3.bp.blogspot.com/-xJK0W8XnMvI/WynkoUV-oII/AAAAAAADJBE/9xGIwpIyT60QeF3AYOjWvqz0YYX6z7k2wCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-Credits_TST.jpg?imgmax=0 [1] => https://3.bp.blogspot.com/-ObYEjWZ0m_o/WzjR6CNXsfI/AAAAAAADJBM/R49dgQV87_YemLeDsok52E-1g1P_Z81_gCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-001.png?imgmax=0 [2] => https://3.bp.blogspot.com/-qx7qeHL1Fxg/WzjR66AfkUI/AAAAAAADJBU/SD96k0_f_Zkyh5VV6MJhOIVt7uSO-3Q8ACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-002.jpg?imgmax=0 [3] => https://3.bp.blogspot.com/-fWBVPUnfOVA/WzjR74KzZ_I/AAAAAAADJBc/BmBQDrltQiwV_rNqSsjBqzqSzZn9AFK2ACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-003.jpg?imgmax=0 [4] => https://3.bp.blogspot.com/-rAwfqoRIxNc/WzjR8f49N6I/AAAAAAADJBg/5ub-Xc8PQ7g9Czj7LKlK-eJPGmDglg_bgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-004.jpg?imgmax=0 [5] => https://3.bp.blogspot.com/-QbRjKGzWU54/WzjR9am8kEI/AAAAAAADJBo/JD0joaLMvjUXvStEPHRKjlDD2OOvR6TSACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-005.jpg?imgmax=0 [6] => https://3.bp.blogspot.com/-TpfoKyt5Hi8/WzjR-A7MXzI/AAAAAAADJB0/g4PHVgcld9gnDymYRphSNDfktpPpDDqvQCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-006.jpg?imgmax=0 [7] => https://3.bp.blogspot.com/-nx1SUcYytF4/WzjR_FZr0BI/AAAAAAADJB4/vXzXBSo_yY0hW5H8_D41dTLvcSnxqMQxgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-007.jpg?imgmax=0 [8] => https://3.bp.blogspot.com/-QHdoq4EGam4/WzjR_xuugTI/AAAAAAADJB8/g20Fk31TT00MfrGWo5B4RC0qYdtW5h8NgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-008.jpg?imgmax=0 [9] => https://3.bp.blogspot.com/-FqOjLOFeyrw/WzjSAnKcICI/AAAAAAADJCA/sEccqM1FsMQiPUkEnTXaTg5KPoryUeALACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-009.jpg?imgmax=0 [10] => https://3.bp.blogspot.com/-BDPEdhDCWyA/WzjSBVtIHpI/AAAAAAADJCI/h6FFbY2rT0YikqrRYRaUL3Tgf1TToiXawCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-010.jpg?imgmax=0 [11] => https://3.bp.blogspot.com/-C93JmI2nqTc/WzjSCB3ZbEI/AAAAAAADJCM/yRvs4uxyJike2pI16FZhYMVN-KbrsIR0ACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-011.jpg?imgmax=0 [12] => https://3.bp.blogspot.com/-XEZXBdWnEF0/WzjSC0TSu1I/AAAAAAADJCQ/xYSdwa6kDL8tHmG-21aX3-JIIyFQH1rMACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-012.jpg?imgmax=0 [13] => https://3.bp.blogspot.com/-Q4yea-AppfA/WzjSDzRJF8I/AAAAAAADJCY/H4lNvAp7fmIU4p1CsWaq_bMb4upV52KvgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-013.jpg?imgmax=0 [14] => https://3.bp.blogspot.com/-rPi7eYmYY3M/WzjSEnZrwJI/AAAAAAADJCc/7TPfV1JoEUkkKgmPMn0rgWM4OR8CjsVUACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-014.jpg?imgmax=0 [15] => https://3.bp.blogspot.com/-5u94n9LGL9k/WzjSFYXUv9I/AAAAAAADJCg/4KrL1ihYtUo-b3mYq-is1Ivg9Tmp2pPRQCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-015.jpg?imgmax=0 [16] => https://3.bp.blogspot.com/-r7T9h1rc62k/WzjSGH5EhfI/AAAAAAADJCk/oRBTjm5xvdQ1C7sIfK8-GKLjEDruh_9cgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-016.jpg?imgmax=0 [17] => https://3.bp.blogspot.com/-_mm8GmJOP2w/WzjSGWkJolI/AAAAAAADJCo/zHbsjzTIgLcAkGgqgpGnfA7doM8WAFRUQCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-017.png?imgmax=0 [18] => https://3.bp.blogspot.com/-IuwVB9mwAs4/WzjSG4f6t8I/AAAAAAADJCs/KNKhHo3410QppUdVMlCnOVjehGC-Xz__ACHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-018.png?imgmax=0 [19] => https://3.bp.blogspot.com/-K3jMrRnX2PE/WzjSHOeB3FI/AAAAAAADJCw/qMSKc03MjYYQPFMFsKIAk2xf8RaLAJ8GgCHMYCw/s0/hocvientruyentranh.com-019.png?imgmax=0 ) [Suorce] => [iViewHits] => 2641 [iStatus] => 1 [dDate] => 2018-07-01 20:07:49 [sUser] => TrangSally [iUserID] => 165281 [sRawImages] => [sRawImages2] => [iIDhangDoi] => [sGetLink] => [iLoiDownload] => 0 [sProductName] => [intNumber] => 11 [iTinhTrangDich] => [countImages] => 20 [Images3] => Array ( [0] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/001.jpg [1] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/002.jpg [2] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/003.jpg [3] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/004.jpg [4] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/005.jpg [5] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/006.jpg [6] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/007.jpg [7] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/008.jpg [8] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/009.jpg [9] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/010.jpg [10] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/011.jpg [11] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/012.jpg [12] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/013.jpg [13] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/014.jpg [14] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/015.jpg [15] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/016.jpg [16] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/017.jpg [17] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/018.jpg [18] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/019.jpg [19] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/TrangSally/seifuku-no-vampireslod/011/020.jpg ) [isVideo] => 1 [VideoID] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => [16] => [17] => [18] => [19] => ) )  ✅ Seifuku No Vampireslod Chap 11 Truyen Tranh

9.3/10 trong tổng số 82 phiếu bầu.
1
  • Nói không với TỆ NẠN xem truyện ko comment!!!
  • Hãy comment và Liked để nhóm dịch và uploader lao động hăng say!
  • LƯU Ý: BQT không xem hết tất cả comment. Vì vậy muốn góp ý, báo lỗi, kiện cáo, xin Per... vui lòng vào mục liên hệ.

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận

rikato_16102005 Chap 11

emotự đào mộ chôn mk ( vụ quần l sao cứ thik nhắc lại í nhể ? )

Đọc Truyện Tranh Seifuku No Vampireslod chap 11 online. Được cập nhật lần cuối vào 2018-07-01 20:07:49

Bạn đang xem Seifuku No Vampireslod Chap 11 là bản dịch tiếng việt của manga nổi tiếng Seifuku No Vampireslod dịch bởi: Trang Sally. Đây là một truyện hấp dẫn thuộc thể loại: Yuri, Ecchi, School Life của tác giả: Matsumoto Tomoki. Và được phát hành lần đầu tiên vào năm 2016. Đây cũng là 1 truyện dành cho đọc giả có độ tuổi 16+.

Trong quá trình đọc truyện tranh, nhất là khi xem truyện Seifuku No Vampireslod Chap 11, nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang, nói chung xem ko được. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bọn mình sẽ tìm cách fix ngay khi có thể. Nếu bạn thấy truyện hay, hãy bình luận để trao đổi với những người khác. Nếu bạn muốn đóng góp thông tin gì về truyện cũng có thể viết vào ô bình luận. Đó sẽ là các thông tin bổ ích để những người xem sau tham khảo.

x
x