7.7/10 trong tổng số 41 phiếu bầu.
Quỳnh Aka Chap 74 Trang 1