Truyện Tranh Nhà Có Vợ Xinh

7,548
tổng lượt xem

Gặp được Quyền Gia Tuấn, Diệp Tử Hân đen như mõm hó. Lần đầu đầu là bị hiểu lầm độn ngực, lần thứ hai thì tin đồn lan nhanh, lần thứ ba, lần thứ tư. Quyền Gia Tuấn, chúng ta cùng đặt cược nào \"Thắng thì làm vua, thua thì làm giường ấm\". Sao lại là giường ấm, vì chúng ta là một cặp tương phản.