6.6/10 trong tổng số 611 phiếu bầu.
Người Trong Giang Hồ Chap 1620 Trang 1
Người Trong Giang Hồ Chap 1620 Trang 2
Người Trong Giang Hồ Chap 1620 Trang 3
Người Trong Giang Hồ Chap 1620 Trang 4