7.0/10 trong tổng số 2 phiếu bầu.
Ngự Thiên Chap 41 Trang 1
Ngự Thiên Chap 41 Trang 2