[Neko] Ballad Opera Chap 2: Bình minh ngày tái sinh