Lịch Phát Hành

● Lịch Phát hành chỉ đúng với những project do nhóm dịch đăng ký phát hành tại TT8
● Lịch phát hành có thể thay đổi mà ko (kịp) báo trước :D
● Chú ý: Nhiều bạn ko hiểu lịch phát hành là gì mà cứ bảo sao ko xem dc chap! Xin báo là phải đợi đến ngày phát hành mới có chap. Các nhóm dịch còn phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp tiến độ nữa!!!
► Thứ Tư 01/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Năm 02/05/2019 Open ↑ Top
► Chủ Nhật 12/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Hai 13/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Ba 14/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Tư 15/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Năm 16/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Sáu 17/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Bảy 18/05/2019 Open ↑ Top
► Chủ Nhật 19/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Hai 20/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Ba 21/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Tư 22/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Năm 23/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Sáu 24/05/2019 Open ↑ Top
► Thứ Bảy 25/05/2019 Open ↑ Top
► Chủ Nhật 26/05/2019 Open ↑ Top
▼ Thứ Hai 27/05/2019 Close ↑ Top
08h00' [TT8] Tôi Không Phải Là Nữ Phụ Xấu Xa Chap 48 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 91 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 92 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 93 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 94 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 95 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 96 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 97 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 98 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 99 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 100 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 50 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 51 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 52 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 53 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 54 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 55 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 56 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 57 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 58 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 59 Chi tiết Theo dõi
14h30' Quỳnh Aka sẽ có Chap 83 Chi tiết Theo dõi
14h30' Quỳnh Aka sẽ có Chap 84 Chi tiết Theo dõi
15h00' Siêu Mèo Capoo (Con Mèo Lìn) sẽ có Chap 233 Chi tiết Theo dõi
18h00' Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual sẽ có Chap 188 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Ba 28/05/2019 Close ↑ Top
08h00' [TT8] Vương Tử Thành Phố Và Công Chúa Amazon sẽ có Chap 63 Chi tiết Theo dõi
08h00' [TT8] Tôi Không Phải Là Nữ Phụ Xấu Xa sẽ có Chap 49 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 101 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 102 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 103 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 104 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 105 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 106 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 107 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 108 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 109 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 110 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 60 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 61 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 62 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 63 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 64 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 65 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 66 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 67 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 68 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 69 Chi tiết Theo dõi
14h00' Quỳnh Aka sẽ có Chap 85 Chi tiết Theo dõi
18h00' Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual sẽ có Chap 189 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Tư 29/05/2019 Close ↑ Top
08h00' [TT8] Tôi Không Phải Là Nữ Phụ Xấu Xa sẽ có Chap 50 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 111 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 112 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 113 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 114 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 115 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 116 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 117 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 118 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 119 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 120 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 70 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 71 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 72 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 73 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 74 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 75 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 76 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 77 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 78 Chi tiết Theo dõi
13h00' Thỏ Bảy Màu sẽ có Chap 79 Chi tiết Theo dõi
14h00' Quỳnh Aka sẽ có Chap 86 Chi tiết Theo dõi
14h00' Quỳnh Aka sẽ có Chap 87 Chi tiết Theo dõi
18h00' Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual sẽ có Chap 190 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Năm 30/05/2019 Close ↑ Top
08h00' [TT8] Vương Tử Thành Phố Và Công Chúa Amazon sẽ có Chap 64 Chi tiết Theo dõi
08h00' [TT8] Tôi Không Phải Là Nữ Phụ Xấu Xa sẽ có Chap 51 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 121 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 122 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 123 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 124 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 125 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 126 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 127 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 128 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 129 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 130 Chi tiết Theo dõi
14h00' Quỳnh Aka sẽ có Chap 88 Chi tiết Theo dõi
14h00' Quỳnh Aka sẽ có Chap 89 Chi tiết Theo dõi
18h00' Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual sẽ có Chap 191 Chi tiết Theo dõi
▼ Thứ Sáu 31/05/2019 Close ↑ Top
08h00' [TT8] Tôi Không Phải Là Nữ Phụ Xấu Xa sẽ có Chap 52 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 131 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 132 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 133 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 134 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 135 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 136 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 137 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 138 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 139 Chi tiết Theo dõi
12h00' 500 Đồng Thính sẽ có Chap 140 Chi tiết Theo dõi
14h00' Quỳnh Aka sẽ có Chap 90 Chi tiết Theo dõi
14h00' Quỳnh Aka sẽ có Chap 91 Chi tiết Theo dõi
18h00' Những Câu Chuyện Kỳ Lạ - Tales Of The Unusual sẽ có Chap 192 Chi tiết Theo dõiNếu thấy truyện bạn muốn xem phát hành chậm, hãy kiên nhẫn. Bọn mình đã nổ lực hết mình!
Nếu yêu truyện, hãy nhiệt tình theo dõi và ủng hộ nhóm dịch tại truyentranh8.net.
Đừng quên comment và giới thiệu cho bạn bè, để bọn mình có nhiều động lực phát huy hơn nữa ^^.
Thank kiu ^0^!x
x