Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi Chap 79:

6.0/10 trong tổng số 18 phiếu bầu.