Giống Như Tình Yêu! [Thiên Hàn] Chap 23: Một Người Bên Cạnh