Đại Sư Huynh Nhà Tui Bị Não Chap 73: Bị lỗi rồi, chờ fix!!!