Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga Chap 7.5: