6.4/10 trong tổng số 9 phiếu bầu.
Âm Dương Khoái Đệ Trạm Chap 30 Trang 1
Âm Dương Khoái Đệ Trạm Chap 30 Trang 2