Array ( [ID] => 350646 [iProductID] => 532 [Number] => 185 [sChapURL] => 185 [Name] => [ProductName] => Until Death Do Us Part [sProductURL] => Until_Death_Do_Us_Part [Images] => Array ( [0] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/001.jpg [1] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/002.jpg [2] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/003.jpg [3] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/004.jpg [4] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/005.jpg [5] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/006.jpg [6] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/007.jpg [7] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/008.jpg [8] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/009.jpg [9] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/010.jpg [10] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/011.jpg [11] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/012.jpg [12] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/013.jpg [13] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/014.jpg [14] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/015.jpg [15] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/016.jpg [16] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/017.jpg [17] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/018.jpg [18] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/019.jpg [19] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/020.jpg [20] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/021.jpg [21] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/022.jpg [22] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/023.jpg [23] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/024.jpg [24] => http://cdn5.truyentranh8.net/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/025.jpg ) [sPicasaImages] => Array ( [0] => http://3.bp.blogspot.com/-8bLWDdhYjXs/WxqPdBedYPI/AAAAAAACifM/sXXNwVyo76Id-N_erEIISfzVVxHlxPSRACHMYCw/s0/5b1a8f6ebf8d0.jpg?imgmax=0 [1] => http://3.bp.blogspot.com/-rsZr8L8BIEQ/WxqPd_PDcuI/AAAAAAACifQ/YRZeUr_mO_Ufy4O5bzPyNhUd-4f5-5b7gCHMYCw/s0/5b1a8f75d0a5b.jpg?imgmax=0 [2] => http://3.bp.blogspot.com/-a7YLjBr-9mI/WxqPexwlbdI/AAAAAAACifU/cvulTOnqWqMlx59-UyvuGNx3YPdXKiJYACHMYCw/s0/5b1a8f7928ae0.jpg?imgmax=0 [3] => http://3.bp.blogspot.com/-nDPSt62zvfY/WxqPgLSOMkI/AAAAAAACifY/1ajYqgwhBusy12R2z_VYKlqckQBiuS0wgCHMYCw/s0/5b1a8f7cc2b53.jpg?imgmax=0 [4] => http://3.bp.blogspot.com/-aQQX8zJe3hM/WxqPhiL90_I/AAAAAAACifc/9tdHhbPKWnMsX-YbCaipdjwBi-ya3CFsACHMYCw/s0/5b1a8f82336ea.jpg?imgmax=0 [5] => http://3.bp.blogspot.com/-gOIT8KISj7s/WxqPjBs9ldI/AAAAAAACifg/VJtERndBHmMCQsSHqYY_ckIQyMlNy1EDwCHMYCw/s0/5b1a8f880fb3d.jpg?imgmax=0 [6] => http://3.bp.blogspot.com/-nbMRTRHRpso/WxqPkvU7h2I/AAAAAAACifk/tipT-B0tlfQ7AmY8ULAzAfeVg4Nf3SR_gCHMYCw/s0/5b1a8f8d6f8f6.jpg?imgmax=0 [7] => http://3.bp.blogspot.com/-IevYwxmLZSA/WxqPmt-nO7I/AAAAAAACifo/KdN5VKU6rckfs2GgAXAefSIBSzB6w6KmwCHMYCw/s0/5b1a8f940b56e.jpg?imgmax=0 [8] => http://3.bp.blogspot.com/-5JVb2It2Rg4/WxqPnj_uIDI/AAAAAAACifs/XTdTklUyDVYmNQAQ4KMxFjFWIxgLUfzagCHMYCw/s0/5b1a8f9b8ee66.jpg?imgmax=0 [9] => http://3.bp.blogspot.com/-6ElrKLB9fhA/WxqPpZyjupI/AAAAAAACifw/33zTfA0aQqkIonkt1OZ44iM01_pId_p0ACHMYCw/s0/5b1a8f9fb0380.jpg?imgmax=0 [10] => http://3.bp.blogspot.com/-alqLlYrrLh4/WxqPrFVDJUI/AAAAAAACif0/49yLhxirBSsOuTNR8og_h-UbsNkAc8X3ACHMYCw/s0/5b1a8fa764b37.jpg?imgmax=0 [11] => http://3.bp.blogspot.com/-Zl-WLD94Kxc/WxqPs_cxgaI/AAAAAAACif8/r394j38_ees3NL7c6PZcAjNKVQeLDAmjQCHMYCw/s0/5b1a8faec5863.jpg?imgmax=0 [12] => http://3.bp.blogspot.com/-uMFWdAop_6Q/WxqPuSWdFUI/AAAAAAACigA/XzuAFKNNL3YWVjsoZ1EhqFU0-mW-LJ_CACHMYCw/s0/5b1a8fb5145df.jpg?imgmax=0 [13] => http://3.bp.blogspot.com/-GvoqGbf3ndM/WxqPwmUB2BI/AAAAAAACigI/DhHMzBXyX3QXtJUxj2K_UJqCIvgjOms4QCHMYCw/s0/5b1a8fbb49730.jpg?imgmax=0 [14] => http://3.bp.blogspot.com/-02_ngy82tdY/WxqPydyyA8I/AAAAAAACigU/5-dJcvEgwI0wI2LMLZaE6orAAq_KglarwCHMYCw/s0/5b1a8fc408286.jpg?imgmax=0 [15] => http://3.bp.blogspot.com/-i9PSpWBEIe0/WxqPzTFSZSI/AAAAAAACigY/78T8eoIfjcYbgP1vLPISAMix0qLVq4XRACHMYCw/s0/5b1a8fca34953.jpg?imgmax=0 [16] => http://3.bp.blogspot.com/-ubpME9Or9OQ/WxqP0W_85iI/AAAAAAACigg/3rs1Dwbi2NUXCSk6jj-c22ofjUSOaI_yACHMYCw/s0/5b1a8fce47ab7.jpg?imgmax=0 [17] => http://3.bp.blogspot.com/-1FBmzpLxkNE/WxqP15PFNPI/AAAAAAACigk/iES5L9j3Qs8FUYOXvnj2MhSZHQuT3MVPACHMYCw/s0/5b1a8fd4cda33.jpg?imgmax=0 [18] => http://3.bp.blogspot.com/-MrJ2iabXbnE/WxqP3l0_jJI/AAAAAAACigo/vTzI0bN75lQ5rg4_Y2bZSMIL5xrxWZuLQCHMYCw/s0/5b1a8fd9d8ace.jpg?imgmax=0 [19] => http://3.bp.blogspot.com/-XJJVyjltVfU/WxqP4jExWzI/AAAAAAACigs/lCEjmpU1vdkceYvEjSAwHLKg5iQapLmAACHMYCw/s0/5b1a8fe010366.jpg?imgmax=0 [20] => http://3.bp.blogspot.com/-LRrycFWdprc/WxqP5gm7n3I/AAAAAAACig0/wzu4gur8msAXcIP0FOOmK1F_bknsfmXigCHMYCw/s0/5b1a8fe3eb455.jpg?imgmax=0 [21] => http://3.bp.blogspot.com/-BBz91n_42Xk/WxqP8ncKwAI/AAAAAAACig4/t4FKTAK_LRExkUKWT-0sngl8_7LSJiLggCHMYCw/s0/5b1a8fe811825.jpg?imgmax=0 [22] => http://3.bp.blogspot.com/-hVh63Rcg7Bc/WxqP-B9TcTI/AAAAAAACig8/S4UFbJKT4zoEeJmcvEn07Fe_NiAC98V4wCHMYCw/s0/5b1a8ff3b78c5.jpg?imgmax=0 [23] => http://3.bp.blogspot.com/-WeFffOoRvi0/WxqP_g52OTI/AAAAAAACihA/GaDw1ASBTjk1P7wheCnANn0CfZoay8mmgCHMYCw/s0/5b1a8ffa71600.jpg?imgmax=0 [24] => http://3.bp.blogspot.com/-ZwIemLipZ20/WxqQAfBtY7I/AAAAAAACihE/GDayzNRiasUt2U0LuAiMlHFxhr2FIjCKgCHMYCw/s0/5b1a8fff90fe7.jpg?imgmax=0 ) [Suorce] => [iViewHits] => 882 [iStatus] => 1 [dDate] => 2018-06-11 22:11:56 [sUser] => thanhlonglong [iUserID] => 329641 [sRawImages] => [sRawImages2] => [iIDhangDoi] => [sGetLink] => http://blogtruyen.com/c305705/until-death-do-us-part-chap-185 [iLoiDownload] => 0 [sProductName] => [intNumber] => 185 [iTinhTrangDich] => [countImages] => 25 [Images3] => Array ( [0] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/001.jpg [1] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/002.jpg [2] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/003.jpg [3] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/004.jpg [4] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/005.jpg [5] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/006.jpg [6] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/007.jpg [7] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/008.jpg [8] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/009.jpg [9] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/010.jpg [10] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/011.jpg [11] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/012.jpg [12] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/013.jpg [13] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/014.jpg [14] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/015.jpg [15] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/016.jpg [16] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/017.jpg [17] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/018.jpg [18] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/019.jpg [19] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/020.jpg [20] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/021.jpg [21] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/022.jpg [22] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/023.jpg [23] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/024.jpg [24] => http://cdn5.truyentranh8.org/u/thanhlonglong/Until_Death_Do_Us_Part/185/025.jpg ) [isVideo] => 1 [VideoID] => Array ( [0] => [1] => [2] => [3] => [4] => [5] => [6] => [7] => [8] => [9] => [10] => [11] => [12] => [13] => [14] => [15] => [16] => [17] => [18] => [19] => [20] => [21] => [22] => [23] => [24] => ) )  ✅ Until Death Do Us Part Chap 185 Truyen Tranh

8.1/10 trong tổng số 134 phiếu bầu.
1
  • Nói không với TỆ NẠN xem truyện ko comment!!!
  • Hãy comment và Liked để nhóm dịch và uploader lao động hăng say!
  • LƯU Ý: BQT không xem hết tất cả comment. Vì vậy muốn góp ý, báo lỗi, kiện cáo, xin Per... vui lòng vào mục liên hệ.

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận

littenber_d_ren Chap 185

huhuhu. Cuối cùng cũng ra chap mới sau bao năm tháng chờ đợi. Cảm ơn nhóm sub rất là nhiều emo. Mừng quá là mừng. emo

Đọc Truyện Tranh Until Death Do Us Part chap 185 online. Được cập nhật lần cuối vào 2018-06-11 22:11:56

Bạn đang xem Until Death Do Us Part Chap 185 là bản dịch tiếng việt của manga nổi tiếng Until Death Do Us Part dịch bởi: SISG. Đây là một truyện hấp dẫn thuộc thể loại: Action, Adventure, Drama, Martial Arts, Mature, Sci-fi, Seinen của tác giả: Takashige Hiroshi. Và được phát hành lần đầu tiên vào năm 2005.

Trong quá trình đọc truyện tranh, nhất là khi xem truyện Until Death Do Us Part Chap 185, nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang, nói chung xem ko được. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bọn mình sẽ tìm cách fix ngay khi có thể. Nếu bạn thấy truyện hay, hãy bình luận để trao đổi với những người khác. Nếu bạn muốn đóng góp thông tin gì về truyện cũng có thể viết vào ô bình luận. Đó sẽ là các thông tin bổ ích để những người xem sau tham khảo.

x
x