Thể Loại Supernatural Mới Cập Nhật Chap

Tên Truyện Thời gian Mới nhất

Specials Project

Chap 5 CHAP MỚI

Hồn Thú Ký

Chap 20 CHAP MỚI

Trùng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên

Chap 48 CHAP MỚI

Trọng Sinh Tu Chân Tại Đô Thị

Chap 32 CHAP MỚI

Nghịch Thiên Thần Y

Chap 61 CHAP MỚI

Slime Life

Chap 103 CHAP MỚI

Tay Chơi Thần Cấp

Chap 152 CHAP MỚI

Ubel Blatt

18+
Chap 169 CHAP MỚI

Nagasarete Airantou

Chap 175 CHAP MỚI

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Chap 431 CHAP MỚI

Võ Đạo Độc Tôn

Chap 179 CHAP MỚI

Đô Thị Chí Tôn Hệ Thống

Chap 148 CHAP MỚI

SWORD SHEATH\'S CHILD

Chap 23 CHAP MỚI

Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới

Chap 249 CHAP MỚI

Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

Chap 42 CHAP MỚI

Vô Thượng Thần Vương

Chap 266 CHAP MỚI

Summer Time Render

Chap 75 CHAP MỚI

Nanyak

Chap 56 CHAP MỚI

CỰC ĐẠO TÔNG SƯ

Chap 67 CHAP MỚI

Ngự Linh Thế Giới

Chap 445 CHAP MỚI

RELEASE THAT WITCH!

Chap 85 CHAP MỚI

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Chap 223 CHAP MỚI

Cửu Dương Thần Vương

Chap 223-535813 CHAP MỚI

Ta Là Đại Thần Tiên

Chap 315 CHAP MỚI

Đại Vương Tha Mạng

Chap 95 CHAP MỚI

Đại Kiếm Thần

Chap 236 CHAP MỚI

Mashle: Magic And Muscles

Chap 24 CHAP MỚI

Nàng Hầu Mimic

Chap 22 CHAP MỚI

ĐÔ THỊ CHI NGHỊCH THIÊN TIÊN TÔN

Chap 110 CHAP MỚI

Shuumatsu No Valkyrie

Chap 33 CHAP MỚI

Toàn Chức Pháp Sư

Chap 555 CHAP MỚI

TỐI CƯỜNG ĐẠI BIỂU HOÀNG KIM THẬN

Chap 91 CHAP MỚI