Truyện Của Nhóm NTruyen Mới Cập Nhật Chap

Tên Truyện Thời gian Mới nhất

Trọng Sinh Quý Thê Chi Phục Thù Hoa Lệ

Chap 12 CHAP MỚI

Tình Yêu Không Thể Bù Đắp

Chap 73 CHAP MỚI

Huynh Khống Công Tước Gả Không Được

Chap 8 CHAP MỚI

Hoàng Phi 9000 Tuổi

Chap 15 CHAP MỚI

Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chap 53 CHAP MỚI

Tình Yêu 1 Carat

Chap 16 CHAP MỚI

Dục Huyết Thương Hậu

Chap 59 CHAP MỚI

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Chap 42 CHAP MỚI

NAM PHI NỮ TƯỚNG

Chap 49 CHAP MỚI

Này! Đừng Động Vào Phô Mai Của Tôi

Chap 102 CHAP MỚI

Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 3

Chap 17 CHAP MỚI

Tổng Tài Ma Cà Rồng Của Tôi

Chap 34 CHAP MỚI

Câu Chuyện Săn Vợ

Chap 27 CHAP MỚI
Ẩn Hôn Mật Ái: Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Tàn Nhẫn Chap 41
Thiên Tài Tiểu Độc Phi Chap 49
Ám Luyến Thành Hôn Chap 101
Mạc Thiếu Bức Hôn: Vợ Mới Khó Chống Đỡ Chap 65
Trạch Yêu Ký Chap 187
Cô Vợ Siêu Mẫu Của Cố Thiếu Chap 152
Thiếu Soái Của Tôi Chính Là Manh Như Vậy Chap 67
Hoa Nhan Sách Chap 30.2
Chọc Hoắc Thành Hôn Chap 109