Truyện Của Nhóm Hamtruyen.com Mới Cập Nhật Chap

Tên Truyện Thời gian Mới nhất
Bách Luyện Thành Thần Chap 457
Yêu Thần Ký Chap 243
Tinh Võ Thần Quyết Chap 285
Tuyệt Thế Võ Thần Chap 282
NGỰ THIÊN THẦN ĐẾ Chap 35
Tiên Nghịch Chap 117
Cực Vũ Huyền Đế Chap 91
Võ Thần Chúa Tể Chap 318
Tuyệt Thế Chiến Hồn Chap 169
Quyền Bá Thiên Hạ Chap 257
Ngự Linh Thế Giới Chap 351
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Chap 179
Cửu Dương Thần Vương Chap 125
Đại Khâu Giáp Sư Chap 88
Băng Hoả Ma Trù Chap 69
THIÊN CHÂU BIẾN Chap 16