Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung

4,900,108
tổng lượt xem

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !
Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !
Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.
Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !
Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung
RSS

Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung

Chương mới nhất Chap 255 vào
Danh sách chap Ngày đăng
  • Hãy comment và Liked để nhóm dịch và uploader lao động hăng say!
  • LƯU Ý: BQT không xem hết tất cả comment. Vì vậy muốn góp ý, báo lỗi, kiện cáo, xin Per... vui lòng vào mục liên hệ.

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận

blackwitches56 Chap 245

xóa () trong link
https://nhacchotre(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Võ Luyện Đỉnh Phong - Chap 130-131
Võ Động Càn Khôn - Chap 81
Vạn Giới Tiên Tung - Chap 139+140
Đấu Phá Thương Khung - Chap 245
Long Vương Truyền Thuyết - Chap 108+109
Linh Kiếm Tôn - Chap 153-155
Chư Thiên Ký - Chap 150-152
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - Chap 138
Ta là phế vật 73-75
Tối Cường Thần Thú Hệ Thống - Chap 25-27
Tuyệt Thế Võ Hồn - Chap 31+32+33
Ngự Thiên - Chap 37-39
Tuyệt Thế Yêu Đế - Chap 49-50
Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên - Chap 168-176


Tuyệt Thế Võ Thần - Chap 213+214+215
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Chap 408+409
Tu Chân Liêu Thiên Quần - Chap 80+81+82
Thiên Tài Cao Thủ - Chap 115-116
Phục Ma Thiên Sư - Chap 70-75
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống - Chap 37+38
Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chap 25+26+27
Bách Luyện Thành Thần - Chap 324
Quốc Vương Vạn Tuế - Chap 98+99+100
Toàn Chức Pháp Sư - Chap 245+246
Vạn Cổ Kiếm Thần - Chap 56-57
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 80-81
Tuyệt Thế Chiến Hồn - Chap 73+74
Nghịch Thiên Tà Thần - Chap 39+40+41
Kiếp Thiên Vận - Chap 23+24
Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn 414-415
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chap 145-146
Đại Kiếm Thần - Chap 123-125
Đấu La Đại Lục - Chap 227
Kiếm Nghịch Thương Khung - Chap 83
Nguyên Tôn - Chap 109
Trảm Đao Kỷ - 44-51
Tu Chân Giả Tại Dị Giới - Chap 92-97
Ngã Dục Phong Thiên - Chap 93-98
---------cũ hơn---------
Huyết Ma Nhân - Chap 441
Hỗn Độn Kiếm Thần - Chap 92-97
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế 11a-11b
Tinh Võ Thần Quyết - Chap 210
Tu Chân Tứ Vạn Niên - Chap 173-174
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 39-42
Linh Võ Đế Tôn - Chap 124+125+126
Võ Thần Chúa Tể - Chap 234
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống - Chap 74
Ta Là Đại Thần Tiên - Chap 159-160
Ngự Thiên - Chap 36-38
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Chap 270-272
Chí Tôn Thần Ma - Chap 16+17+18
Hắc Ám Huyết Thời Đại - Chap 90-92
Ta Là Bá Vương - Chap 27+28
Anh hùng ta không làm lâu ròi 104-105
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 76-77
Vạn Giới Thần Chủ - Chap 37~42
Đấu Chiến Cuồng Triều - Chap 147-149
Địa Ngục Này Ta Mở Ra Đấy - Chap 59-65
Đô thị kiêu hùng hệ thống 75-76

blackwitches56 Chap 244

xóa () trong link
https://nhacchotre(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Đấu Phá Thương Khung - Chap 244
Thế Giới Hoàn Mỹ - Chap 92+93
Tuyệt Thế Đường Môn - Chap 177+178
Toàn Chức Pháp Sư - Chap 243+244
Vạn Giới Tiên Tung - Chap 137+138
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Chap 270-272
Võ Luyện Đỉnh Phong - Chap 128-129
Huyền Giới Chi Môn - Chap 82+83
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - Chap 135
Thiên Tài Cao Thủ - Chap 113-114
Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên - Chap 114-119
Tối Cường Thần Thú Hệ Thống - Chap 19-21
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống - Chap 35+36
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 78+79
Chí Tôn Thần Ma - Chap 16+17+18
Ta là phế vật 70-72
Hắc Ám Huyết Thời Đại - Chap 90-92
Tu Chân Giả Tại Dị Giới - Chap 79-84
Tuyệt Thế Kiếm Thần - Chap 41+43
Ta Là Bá Vương - Chap 27+28
Hỗn Độn Kiếm Thần - Chap 89+90+91


Bách Luyện Thành Thần - Chap 321-322
Huyết Ma Nhân - Chap 438+439
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Chap 406+407
Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn 411-412
Anh hùng ta không làm lâu ròi 104-105
Phục Ma Thiên Sư - Chap 50-57
Vĩnh Hằng Chí Tôn - Chap 144+145
Ngự Thiên - Chap 33+34
Tuyệt Thế Chiến Hồn - Chap 71-72
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chap 143-144
Ta Là Đại Thần Tiên - Chap 157-158
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống - Chap 72
Toàn Chức Pháp Sư - Chap 241-242
Võ Thần Chúa Tể - Chap 230+231
Tu Chân Tứ Vạn Niên - Chap 170+171+172
Kiếm Nghịch Thương Khung - Chap 81
Yêu Thần Ký - Chap 206
Tuyệt Thế Võ Thần - 212
Cửu Dương Thần Vương Chap 72
---------cũ hơn---------
Đại Kiếm Thần - Chap 120+121+122
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 34-35
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 76-77
Vạn Giới Thần Chủ - Chap 37~42
Đấu Chiến Cuồng Triều - Chap 147-149
Linh kiếm tôn 147-149
Tuyệt Thế Yêu Đế - Chap 42+43+44
Ngã dục phong thiên 91-92
Địa Ngục Này Ta Mở Ra Đấy - Chap 59-65
Đô thị kiêu hùng hệ thống 75-76
Chư Thiên Ký - Chap 145
Nghịch Thiên Tà Thần - Chap 38
Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chap 24

blackwitches56 Chap 242

xóa () trong link
https://nhacchotre(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Đấu Phá Thương Khung - Chap 243
Huyết Ma Nhân - Chap 436+437
Vạn Giới Tiên Tung - Chap 136
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chap 141-142
Đại Kiếm Thần - Chap 120+121+122
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - Chap 131
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống - Chap 69+70
Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên - Chap 60-71
Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chap 44-49


Tiên Nghịch - Chap 95
Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn - Chap 410+411
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 34-35
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 76-77
Thiên Tài Cao Thủ - Chap 111+112
Ta là phế vật 67-69
Tinh Võ Thần Quyết - Chap 206+207
Bách Luyện Thành Thần - Chap 319-320
Quyền Bá Thiên Hạ - Chap 203+204
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Chap 405
Toàn Chức Pháp Sư - Chap 239+240
Vạn Giới Thần Chủ - Chap 37~42
Tuyệt Thế Chiến Hồn - Chap 69-70
Kiếm Nghịch Thương Khung - Chap 79
Võ Thần Chúa Tể - Chap 227+228+229
Võ Luyện Đỉnh Phong - Chap 124-127
Đấu Chiến Cuồng Triều - Chap 147-149
Chư Thiên Ký - Chap 143-145
Linh kiếm tôn 147-149
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Chap 264-266
Phục Ma Thiên Sư - Chap 44-45
Tuyệt Thế Yêu Đế - Chap 42+43+44
Ta Là Đại Thần Tiên - Chap 155-156
Anh hùng ta không làm lâu ròi 102-103
---------cũ hơn---------
Ngã dục phong thiên 89-92
Hắc Ám Huyết Thời Đại - Chap 81-89
Linh Võ Đế Tôn - Chap 121-123
Cửu Tuyền Quy Lai - Chap 47+48
Địa Ngục Này Ta Mở Ra Đấy - Chap 59-65
Đô thị kiêu hùng hệ thống 75-76

blackwitches56 Chap 241

xóa () trong link
https://nhacchotre(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Toàn Chức Pháp Sư - Chap 235-236
Đấu Phá Thương Khung - Chap 242
Tinh Võ Thần Quyết - Chap 202+203+204
Yêu Thần Ký - Chap 204a
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống - Chap 65+66
Phục Ma Thiên Sư - Chap 34-35
Ngã dục phong thiên 89-92


Đại Kiếm Thần - Chap 111-113
Vạn Giới Tiên Tung - Chap 131+132
Linh Võ Đế Tôn - Chap 121-123
Vô Thượng Thần Vương - Chap 23-35
Ta Là Đại Thần Tiên - Chap 153-154
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - Chap 125
Ngự Thiên - Chap 29+30+31


Thời Đại X Long - Chap 89
Long Vương Truyền Thuyết - Chap 104+105
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Chap 252-254
Võ Thần Chúa Tể - Chap 220+221+222
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 73
Thiên tài cao thủ 107-108
Bách Luyện Thành Thần - Chap 312
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Chap 401
Hắc Ám Huyết Thời Đại - Chap 73-80
Tuyệt Thế Thần Hoàng - Chap 17+18
Quyền Bá Thiên Hạ - Chap 201
Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn 407
Vĩnh Hằng Chí Tôn - Chap 139
Nghịch Thiên Tà Thần - Chap 32
Tuyệt Thế Chiến Hồn - Chap 65-66
Thiên Hạ Kiếp - Chap 14
Chư Thiên Ký - Chap 137+138+139
Linh kiếm tôn 143-146
Võ Luyện Đỉnh Phong - Chap 120+121
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 34-35
Tu Chân Tứ Vạn Niên - Chap 166
Ta là phế vật 58-60
Tuyệt Thế Yêu Đế - Chap 37-39
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống - Chap 33+34
Cửu Tuyền Quy Lai - Chap 46+47+48
---------cũ hơn---------
Cửu dương thần vương 68-70
Anh hùng ta không làm lâu ròi 100-101
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư - Chap 31-33
Đấu Chiến Cuồng Triều - Chap 142+143
Địa Ngục Này Ta Mở Ra Đấy - Chap 59-65
Đô thị kiêu hùng hệ thống 75-76
Độc sấm thiên nhai 38-40
Hỗn độn kiếm thần 76-78

blackwitches56 Chap 240

xóa () trong link
https://haivuinhon(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Huyền Giới Chi Môn - Chap 79+80
Đấu Phá Thương Khung - Chap 241
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi - Chap 219-224
Vạn Giới Tiên Tung - Chap 129+130
Linh Võ Đế Tôn - Chap 112+113+114
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống - Chap 63+64
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - Chap 122
Ta Là Đại Thần Tiên - Chap 143-152
Tuyệt Thế Yêu Đế - Chap 37-39
Hắc Ám Huyết Thời Đại - Chap 50-56
Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 19-21
Phục Ma Thiên Sư - Chap 19-22


Huyết Ma Nhân - Chap 429
Toàn Chức Pháp Sư - Chap 232
Song Tu Đạo Lữ Của Tôi - Chap 399
Chư Thiên Ký - Chap 135+136
Võ Thần Chúa Tể - Chap 219
Vạn Giới Thần Chủ - Chap 31-36
Tối Cường Thăng Cấp Hệ Thống - Chap 33+34
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 71
Cửu Tuyền Quy Lai - Chap 46+47+48
Thiên tài cao thủ 105-106
Tuyệt thế kiếm thần 38-40
---------cũ hơn---------
Tinh Võ Thần Quyết - Chap 201
Cửu dương thần vương 68-70
Anh hùng ta không làm lâu ròi 100-101
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư - Chap 25-29
Tuyệt Thế Chiến Hồn - Chap 63+64
Đấu Chiến Cuồng Triều - Chap 142+143
Địa Ngục Này Ta Mở Ra Đấy - Chap 59-65
Ngã dục phong thiên 85-88
Đô thị kiêu hùng hệ thống 75-76
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết - Chap 134
Độc sấm thiên nhai 38-40
Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái 15-17
Nhất Niệm Tung Hoành - Chap 17-25
Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn 405
Ta là phế vật 55-57
Tuyệt thế võ hồn 28-30
Hỗn độn kiếm thần 76-78

nhoxwindi1123 Chap 240

xem hen nhiu mà cứ tưởng tinhtrùngchuivàotrứng emo

badboynl Chap 240

emođừng dừng ngay khúc gây cấn chứ emo

blackwitches56 Chap 239

xóa () trong link
https://haivuinhon(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Long Vương Truyền Thuyết - Chap 102+103
Tuyệt Thế Đường Môn - Chap 171+172
Toàn chức pháp sư 228-229
Vạn Giới Tiên Tung - Chap 127+128
Thế Giới Hoàn Mỹ - Chap 90
Đấu Phá Thương Khung - Chap 240
Vĩnh Hằng Chí Tôn - Chap 133~136
Ta Là Đại Thần Tiên - Chap 121-124
Tối Cường Phản Sao Lộ Hệ Thống - Chap 59+60
Thiên tài cao thủ 103-104
Độc sấm thiên nhai 38-40
Khách Trọ Của Tôi Là Yêu Quái 15-17
Nhất Niệm Tung Hoành - Chap 17-25
---------cũ hơn---------
Võ Luyện Đỉnh Phong - Chap 114-115
Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn 404-405
Võ Thần Chúa Tể - Chap 215+216
Địa Ngục Này Ta Mở Ra Đấy - Chap 46-52
Tối cường thăng cấp hệ thông 30-32
Tu Chân Tứ Vạn Niên - Chap 161->164
Linh Kiếm Tôn - 142
Điện Thoại Của Ta Thông Tam Giới - Chap 69
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - Chap 117
Ta là phế vật 55-57
Tuyệt Thế Chiến Hồn Chap - 61+62
Chư Thiên Ký Chap 130~133
Đô thị kiêu hùng hệ thống 73-74
Tuyệt thế võ hồn 28-30
Anh hùng ta không làm lâu ròi 99
Hỗn độn kiếm thần 76-78
Cửu tuyền quy lai 37-45
Ngã dục phong thiên 81-84
Tuyệt thế kiếm thần 35-37
Cửu dương thần vương 65-67

blackwitches56 Chap 238.3

xoa () trong link
https://haivuinhon(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Anh hùng ta không làm lâu rồi 97-98
Tung tiền hữu tọa LKS 397-398
Tiên nghịch 91
Đấu chiến cuồng triều 135-137
Đấu phá thương khung 239
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống 63-70
Hỗn độn kiếm thần 64-67
Tuyệt thế kiêm thần 22-25
Tuyệt thế chiến hồn 57-58
.......................cũ hơn.........................
Kiếm nghịch thương khung 66-67
Cửu dương thần vương 65-67
Nghịch thiên tà thần 23
Tối cường thăng cấp hệ thống 8-26
Cửu tuyển quy lai 1-18
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên 107-108
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 124-126
Thiên tài cao thủ 20-27
Toàn Chức Pháp Sư 220-221
Ta là đại thần tiên 73-75
Chư thiên ký 125
Vạn giới thần chủ 23-30
Quyền bá thiên ha 193-195
Điện thoại của ta thông tam giới 62-63
Tối cường nông dân hệ thông 14-27
Ngã dục phong thiên 77-80
Thực sắc đại lục 76-78

blackwitches56 Chap 238.2

xoa () trong link
https://haivuinhon(.)com/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Vạn Giới Tiên Tung 121-122
Quyền bá thiên ha 193-195
Bách luyện thành thần 299-300
Tuyệt thế võ thần 197
Đấu phá thương khung 238c
Song tu đạo lữ 390-391
Linh võ đế tôn 109-111
Vình hằng chí tôn 131
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống 36-41
Hỗn độn kiếm thần 58-60
Tuyệt thế kiêm thần 13-18
Thiên tài cao thủ 17-19
.......................cũ hơn.........................
Điện thoại của ta thông tam giới 62-63
Võ Luyện Đỉnh Phong 99
Võ thần chúa chửi 207
Ta là đại thần tiên 67-69
Linh kiêm tôn 134-136
Tối cường nông dân hệ thông 14-27
Sử thượng đệ nhất chưởng môn 65-67
Toàn Chức Pháp Sư 218-219
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên 106
Huyết Ma Nhân Chap 416+417
Tuyệt thế chiến hồn 53-56
Đấu Chiến Cuồng Triều 134
Ngã dục phong thiên 77-80
Anh hùng ta không làm lâu rồi 93-94
Cửu dương thần vương 62-64
Thực sắc đại lục 76-78

blackwitches56 Chap 237.3

xóa () giữa 2 và 4
https://vn-trend2()4h.net/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Võ Luyện Định Phong 96+97
Kiếm Nghịch Thương Khung 64+65
Đấu Phá Thương Khung 238a
Vạn Cổ Kiếm Thần 48+49
Tinh Võ Thần Quyết 192
Nguyên Tôn Chap 90+91
Băng Hỏa Ma Trù 57
Đấu Chiến Cuồng Triều 132+133+134
Ta là đại thần tiên 57-63
Hỗn độn kiếm thần 43-45
Tuyệt thế chiến hồn 49-50
.......................cũ hơn.........................
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên 104-105
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thông 51+52
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống 15-17
Ngã dục phong thiên 77-80
Ngự Linh Thế Giới Chap 259+260
Linh Võ Đế Tôn 105+106+107+108
Toàn Chức Pháp Sư 216+217
Vạn Giới Tiên Tung 120+121
Tuyệt thế kiêm thần 10-12
Anh hùng ta không làm lâu rồi 93-94
Cửu tinh thiên thần quyết 118-120
Cửu dương thần vương 62-64
Chư Thiên Ký 120-122
Sử thượng đệ nhất chưởng môn 62-64
Ngoại khoa kiếm tiên 13-15
Điện thoại của ta thông tam giới 60-61
Thực sắc đại lục 76-78

blackwitches56 Chap 237

xóa () trong link
https://vn-trend24h(.)net/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Anh hùng ta không làm lâu rồi 93-94
Cửu tinh thiên thần quyết 118-120
Cửu dương thần vương 48-50
Nghịch thiên tà thần 19-20
Tuyệt thế chiến hồn 24-25
Thực sắc đại lục 69-72
Đấu phá thương khung 237b
.......................cũ hơn.........................
Võ luyện đỉnh phong 94-95. đjt rồi!!!
Nguyên tôn 88-89
Hỗn độn kiếm thần 22-24
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống Chap 49+50
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên Chap 100+101+102
Sử thượng đệ nhất chưởng môn 62-64
Toàn chức pháp sư 214-215
Ta là đại thần tiên 24-27
Ngoại khoa kiếm tiên 13-15
Điện thoại của ta thông tam giới 58-59
Ngã dục phong thiên 71-75

blackwitches56 Chap 236

xóa () trong link
https://vn-trend24h(.)net/channel/UCJPMT6PQ1V54fv962tXYNxw
Anh hùng ta không làm lâu rồi 85-86
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống Chap 49+50
Cuộc Sống Thoái Ẩn Của Võ Lâm Chi Vương Chap 28-29
Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên Chap 100+101+102
Đấu Phá Thương Khung Chap 237a
Huyết Ma Nhân 412+413
Trường Sinh Giới Chap 71
Sử thượng đệ nhất chưởng môn 62-64
Ngự linh thế giới 257-258
Toàn chức pháp sư 214-215
Tuyệt thế võ thần 192-194
Linh Kiếm Tôn 130-133
Ta là đại thần tiên 24-27
Cửu dương thần vương 39-44
Ngoại khoa kiếm tiên 13-15
Cực phẩm tu chân TN 133

truongcucp Chap 236

xin cho hỏi chap này là cháp bn truyện chữ vậy ạ

ShynN Chap 236

truyen lau ra the.. cho may thang moi dc 1 chap @@.. co len nhom dich

bachyeuyen0812

drop rồi ạ........chán thấy mịa.......emo

Trang (32): [1] 2 3 4 5 6 » Cuối
x
x