8.2/10 trong tổng số 13 phiếu bầu.
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 1
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 2
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 3
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 4
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 5
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 6
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 7
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 8
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 9
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 10
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 11
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 12
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 13
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 14
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 15
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 16
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 17
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 18
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 19
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 20
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 21
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 22
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 23
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 24
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 25
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 26
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 27
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 28
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 29
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 30
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 31
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 32
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 33
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 34
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 35
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 36
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 37
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 38
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 39
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 40
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 41
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 42
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 43
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 44
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 45
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 46
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 47
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 48
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 49
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 50
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 51
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 52
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 53
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 54
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 55
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 56
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 57
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 58
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 59
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 60
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 61
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 62
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 63
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 64
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 65
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 66
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 67
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 68
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 69
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 70
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 71
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 72
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 73
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 74
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 75
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 76
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 77
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 78
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 79
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 80
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 81
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 82
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 83
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 84
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 85
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 86
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 87
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 88
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 89
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 90
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 91
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 92
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 93
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 94
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 95
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 96
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 97
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 98
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 99
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 100
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 101
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 102
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 103
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 104
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 105
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 106
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 107
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 108
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 109
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 110
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 111
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 112
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 113
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 114
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 115
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 116
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 117
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 118
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 119
1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 Trang 120
  • Nói không với TỆ NẠN xem truyện ko comment!!!
  • Hãy comment và Liked để nhóm dịch và uploader lao động hăng say!
  • LƯU Ý: BQT không xem hết tất cả comment. Vì vậy muốn góp ý, báo lỗi, kiện cáo, xin Per... vui lòng vào mục liên hệ.

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
H

Haunter Chap 6

Khổ thân Alice, thích ông thanh tra mà ổng chết mất :'(
Btw, mỗi chương của truyện này đều khiến mình nổi da gà khi đọc, cảm ơn người dịch!!

D

duyphamtb997 Chap 6

truyện này còn ra k ad

Đọc Truyện Tranh 1/11 Juuichi Bun No Ichi chap 6 online. Được cập nhật lần cuối vào 2020-08-04 09:02:21

Bạn đang xem 1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6 là bản dịch tiếng việt của manga nổi tiếng 1/11 Juuichi Bun No Ichi dịch bởi: All For Manga. Đây là một truyện hấp dẫn thuộc thể loại: Romance, School Life, Shounen, Sports, Drama của tác giả: Nakamura Takatoshi.

Trong quá trình đọc truyện tranh, nhất là khi xem truyện 1/11 Juuichi Bun No Ichi Chap 6, nếu thấy truyện die, lỗi trang, thiếu trang, trùng trang, nói chung xem ko được. Hãy báo lỗi ngay cho bọn mình, bọn mình sẽ tìm cách fix ngay khi có thể. Nếu bạn thấy truyện hay, hãy bình luận để trao đổi với những người khác. Nếu bạn muốn đóng góp thông tin gì về truyện cũng có thể viết vào ô bình luận. Đó sẽ là các thông tin bổ ích để những người xem sau tham khảo.

x
x